STYRELSE

Nyköpings Konstförening 2016 Box 211. 61125 Nyköping.

Organisationsnr 81 90 00-8766 Bankgiro 634-4196

 

Ordförande: vakant

Agneta Emilson sekreterare

Fruängsgatan 25 A, 61130 Nyköping                                      0155 28 89 99

a.emilson@comhem.se                                                           070 53 48 843

 

Gunnar Engström ansvar för hemsidan och kassör

Trumpetarbacken 17. 611 57 Nyköping                                   0155 29 49 70

g.engstrom@bahnhof.se                                                           0738 20 76 00

 

Carin Hellberg

Trillingsbergsvägen 33. 611 61 Nyköping                                 0155 121 611

carinhellbergs@gmail.com                                                           076 241 55 14

ordförande vacant

                                                                                         

Ulrika Sandblom

Mosstorps gård 611 92  Nyköping                                                 0155 22 40 35

sandblom@eastlink.ca                                                                   070 55 44 758

 

Ria Roes Schwartz

Bagargatan 16 B. 611 30 Nyköping                                              076 882 32 46

ria.roes@gmail.com och www.riaroes-s.se

 

 

Ulla Sörensen

Fruängsgatan 22. 611 31 Nyköping                                               0155 21 16 55

ulla.sorensen@telia.com                                                                072 716 00 66

 

Håkan Waller inköpsnämnd och konstlager

V.Kvarngatan 19. 611 32 Nyköping                                                0155 21 44 19 ?

waller.hkan@gmail.com                                                                 070 668 41 64

 

Agneta Åhl

Tennisvägen 42. 611 64 Nyköping                                                 070 614 28 06

agnetaahl@telia.com och www.agnetaahl.se

 

OBS LÄNGST UPP TILL VÄNSTER STÅR DET HEM: Om du klickar på det ordet kommer du tillbaka till startsidan