STYRELSE

 181103

Styrelse i Nyköpings Konstförening 2018

Box 211 61125 Nyköping www.nkf16.n.nu Organisationsnr. 81 90 00-8766 Bankgiro 634-4196

Agneta Emilson sekreterare Fruängsgatan 25A 611 30 Nyköping 28 89 99 a.emilson@comhem.se 070 53 48 843

Gunnar Engström kassör Trumpetarbacken 17 611 57 Nyköping 29 49 70 [javascript protected email address] 0738 20 76 00

Carin Hellberg Trillingsbergsvägen 33 611 61 Nyköping 076 241 55 14 carinhellbergs@gmail.com

Ulrika Sandblom vise ordförande Mosstorps gård 611 92 Nyköping 22 40 35 ulrika.a.k.sandblom@gmail.com 070 55 44 758

Tom Sandqvist Lids skola 611 91 Nyköping 070 722 1745 tom.sandqvist@mbox322.swipnet.se

Ria Roes Schwartz Bagargatan 13 61130 Nyköping ria.roes@gmail.com och www.riaroes-s.se 076 8882 32 46

Ulla Sörensen Fruängsgatan 22 611 31 Nyköping 21 16 55 ulla.sorensen@telia.com 072 716 00 66

Agneta Åhl ordförande Tennisvägen 42 611 64 Nyköping 070 614 28 06 agnetaahl@telia.com och www.agnetaahl.se

Susanne Öjert, hemsidesredaktör, Östra Trädgårdsgatan 1A 611 34 Nyköping 070 210 38 86

 

* * *

  INKÖPSNÄMND : Ria Roes Schwartz, styrelserepresentant

Claes Wikander Rosenkällavägen 25 611 32 Nyköping 21 98 01 claeswikander@telia.com 070 521 93 01

Susanne Öjert Östra Trädgårdsgatan 1 A 61134 Nyköping 070 210 38 86 susanne@ojertklang.se

Medlemsregistret: Sonny Eriksson, PSE-data 21 11 80 sonny.eriksson@pse.se

Valberedning: Inga Berg Vildgåsvägen 2A. 611 62 Nyköping info@ingaberg.se

Gunilla Engström Trumpetarbacken 17 611 57 Nyköping 29 49 70 gilla.eng@bahnhof.se 070 234 90 44

Claes Wikander Rosenkällavägen 25 611 32 Nyköping 21 98 01 claeswikander@telia.com 070 521 93 01

Revisorer: Magnus Arbell V. Trädgårdsgatan 6 611 32 Nyköping 21 51 43 Mail? 070 200 23 19

Lennart Samuelsson Höglundavägen 1 B 611 37 Nyköping 070 424 86 24 fel.samuelsson@gmail.com

Jan Soläng Järnvägsgatan 34A 611 30 28 76 62 jsolang@gmail.com 070 992 72 42

 

OBS LÄNGST UPP TILL VÄNSTER STÅR DET HEM: Om du klickar på det ordet kommer du tillbaka till startsidan