STYRELSE

190909

Styrelse i Nyköpings Konstförening 2019

Box 211 61125 Nyköping www.nkf16.n.nu Organisationsnr. 81 90 00-8766 Bankgiro 634-4196

Agneta Åhl ordförande agnetaahl@telia.com 070 614 28 06

Agneta Emilson sekreterare a.emilson@comhem.se 070 53 48 843

Gunnar Engström kassör [javascript protected email address] 0738 20 76 00

Carin Hellberg carinhellbergs@gmail.com 076 241 55 14

Ulrika Sandblom ulrika.a.k.sandblom@gmail.com 070 55 44 758

Tom Sandqvist tom.sandqvist@mbox322.swipnet.se 070 722 1745

Ria Roes Schwartz  ria.roes@gmail.com 076 882 32 46

Susanne Öjert, webredaktör susanne@ojertklang.se 070 210 38 86

Liz Barrögård Lindberg liz@nykopingskonferens.com 070 72 72 125

 

* * *

INKÖPSNÄMND : Ria Roes Schwartz, styrelserepresentant

Claes Wikander claeswikander@telia.com 070 521 93 01

Susanne Öjert  070 210 38 86 susanne@ojertklang.se

Medlemsregistret: Sonny Eriksson, PSE-data 21 11 80 sonny.eriksson@pse.se

Valberedning: Inga Berg info@ingaberg.se

Gunilla Engström  gilla.eng@bahnhof.se 070 234 90 44

Claes Wikander claeswikander@telia.com 070 521 93 01

Revisorer: Magnus Arbell  070 200 23 19

Lennart Samuelsson  070 424 86 24 fel.samuelsson@gmail.com

Jan Soläng  28 76 62 jsolang@gmail.com 070 992 72 42

 

OBS LÄNGST UPP TILL VÄNSTER STÅR DET HEM: Om du klickar på det ordet kommer du tillbaka till startsidan